ARCHETUS

Centra Badawczo-Rozwojowe i Laboratoria

Koncepcje, projektowanie, doradztwo

Biuro projektowe Archetus to dostawca szerokiego spektrum usług architektoniczno-inżynieryjnych, doradczych oraz zarządzania dla inwestycji R&D (od ang. research and development), określanych w Polsce mianem Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) i innych obiektów laboratoryjnych.
Archetus to firma o ponad dwudziestoośmioletnim stażu. Sukcesywnie umacnia swoją pozycję na rynku, oferując swym klientom kompetentną, zgraną kadrę projektantów i wieloletnie doświadczenie:

 • w zaawansowanych wielobranżowych projektach architektonicznych i inżynieryjnych;
 • w koordynowaniu oraz zarządzaniu procesem inwestycyjno-budowlanym;
 • w nadzorze technicznym z ramienia inwestorów;
 • w obszarze realizacji w trybie zaprojektuj i zbuduj.

ARCHETUS

Oferta

Zakres usług

Zespół projektowy Archetus oferuje:

 • opracowania, koncepcje oraz kompleksowe, wielobranżowe projekty Centrów Badawczo-Rozwojowych;
 • opracowania, koncepcje oraz kompleksowe, wielobranżowe projekty laboratoriów fizykochemicznych, mikrobiologicznych i innych;
 • usługi doradcze i eksperckie (konsultacje, weryfikacje dokumentacji, kosztorysowanie, opracowywanie wybranych metodologii i procedur);
 • koordynowanie i zarządzanie procesami inwestycyjno-budowlanymi;
 • pełnienie nadzorów technicznych;
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

ARCHETUS

Projektowanie

Projekty CBR i laboratoriów

Archetus oferuje szeroki zakres usług architektoniczno-inżynieryjnych obejmujących swoim zakresem:

 • projekty koncepcyjne, studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe i techniczno-przestrzenne;
 • dokumentacje formalno-prawne dla procedur wynikających z przepisów prawa i Polskiego Centrum Akredytacji;
 • wielobranżowe projekty inżynieryjno-architektoniczne dla Centrów Badawczo-Rozwojowych;
 • projekty oraz opracowania technologii funkcji laboratoriów;
 • dokumentacje wyposażenia: aparatury badawczej, zabudowy laboratoryjnej (meble laboratoryjne, dygestoria) etc.;
 • dokumentacje do zamówień publicznych i wniosków unijnych (SIWZ, kosztorysy inwestorskie, przedmiary etc.).

ARCHETUS

Doradztwo

Ekspertyzy, analizy, metodologia

W ramach swoich kompetencji Archetus świadczy szereg usług doradczych i eksperckich, w tym m.in.:

 • oceny ryzyka planowanych przedsięwzięć oraz analizy dokumentacji przedprojektowych;
 • weryfikacje zgodności dokumentacji projektowych z obowiązującym prawem, normami oraz wymogami jakości i bezpieczeństwa, SIWZ, etc.;
 • opinie oraz ekspertyzy techniczne;
 • doradztwo w doborze odpowiedniej aparatury i wyposażenia;
 • opracowywanie metodologii badawczej dla projektowanych Centrów Badawczo-Rozwojowych i laboratoriów;
 • opracowywanie procedur sanitarno-higenicznych i procedur zgodnych z wymogami Polskiego Centrum Akredytacji.

ARCHETUS

Zarządzanie

Nadzór, koordynacja, inwestor zastępczy

Archetus podejmuje się koordynowania i zarządzania procesami projektowymi, inwestycyjnymi i budowlanymi oferując:

 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem inwestycji w zakładanym czasie, budżecie i zakresie;
 • koordynowanie pracami uczestników procesu projektowo-budowlanego;
 • współpracę z zespołami badawczo-rozwojowymi;
 • występowanie w imieniu Inwestora wobec wykonawców i innych kontrahentów;
 • nadzorowanie dostaw materiałów, postępu prac i ich zgodności z projektem;
 • obejmowanie funkcji inwestora zastępczego.

ARCHETUS

Realizacje

Portfolio, Doświadczenie

Centra Badawczo-Rozwojowe z laboratoriami:

 • Zakłady Chemiczne Organika S.A., Łódź
 • R.E.Bioenergia Sp. z o.o., Konin
 • Food for life Sp. z o.o., Warszawa
 • Flukar Sp. z o.o. / Rafineria, Jasło
 • Grupa Azoty ZAK S.A., Kędzierzyn-Koźle
 • Laurence, Grudziądz

ARCHETUS

Realizacje

Portfolio, Doświadczenie

Laboratoria mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne i badawcze:

 • Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A., Miasteczko Śląskie
 • Selvita S.A. i Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Fabios S.A., Maków Podhalański
 • Blachotrapez Spółka Jawna, Rabka-Zdrój
 • Tarczyński S.A., Ujeździec Mały
 • Dr Green Sp. z o.o., Chrzanów
 • GOT PNP Sp. z o.o., Bogdaniec
 • ArcelorMittal, Warszawa
 • AM Solutions, Serock
 • Grupa Azoty ZAK S.A., Kędzierzyn-Koźle
 • U Jędrusia Sp.z o.o., Morawica
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy - Dział Laboratoryjny, Bydgoszcz

ARCHETUS

Kontakt

Adres i dane kontaktowe biura

ARCHETUS Sp. z o.o.
Wielicka 44/31, 30-552 Kraków
Tel. +48 12 444 65 03 / Email: biuro@archetus.pl
WWW: www.archetus.pl
NIP 6770009589 / REGON 351001341 / KRS 0000192564

Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN